Strängnäs

Förälder skriver till statsminister om skolkritik

1:39 min

En förälder i Strängnäs vänder sig till regeringen med sin kritik mot omorganiseringen av skolorna i kommunen. I ett brev kritiserar han förslaget som ska gälla från och med nästa läsår.

Enligt förslaget ska fem grundskolor i tätorten göras om. Tre av dem får förskoleklass och upp till klass tre. Två skolor, Karinslundskolan och Paulinska, får klass fyra till och med klass nio.

Många föräldrar oroar sig för längre och osäkra skolvägar och också för att eleverna i fyran-femman blandas med åttor och nior.

Skolförvaltningen motiverar förslaget bland annat med nya skollagen, överskott på lokaler och satsningar på lärarna.

Föräldern skriver i brevet till regeringen bland annat att "kommunens förslag till den nya skolorganisationen har bemötts av oerhört stark kritik i flera avseenden: tillvägagångssättet, brist på information och kommunikation men inte minst - förslaget i sin helhet som i grunden bygger på utnyttjande av befintliga lokaler".

Föräldern efterlyser en grundlig utredning rned fokus på barns nuvarande och framtida behov i Strängnäs kommunala skolverksamhet.