Katrineholm

Omsorgsnämnd går plus med miljoner

Vård och omsorgsnämnden i Katrineholm går med överskott på drygt fyra miljoner kronor enligt prognosen.

Enligt Monica Johansson, socialdemokrat och ordförande i nämnden går alla enheter enligt budget.

Överskottet är öronmärkta pengar för att kunna stödja verksamheter som får ett ökat tryck, men hittills har inte bufferten behövts och man räknar med att kunna lämna in pengarna till kommunens kassa vid årsskiftet.