Sörmland

Telefoner kan vara en fara för patienter

Anställda inom landstinget uppmanas att vara försiktiga med användning av mobiltelefoner, trådlösa nätverk och annan eletronisk utrustning där det finns risk att de stör medicinteknisk utrustning.

För att inte utsätta patienterna för fara behöver användandet av elektromagnetiska sändare begränsas inom hälso- och sjukvården.

Det framgår av en skrivelse till landstinget.

Medicinteknisk utrustning kan störas av elektromagnetiska sändare som till exempel kommunikationsradio, mobiltelefon och trådlös telefon.