nyköping

50 intresserade att bli gode män

1:30 min

Det saknas gode män i Nyköping och Oxelösund. Hela 50 personer kom när Överförmyndarkontoret i Nyköping igår informerade om vad uppdraget innebär.

Godmanskapet innebär att man sköter exempelvis ekonomin åt en person, som av någon anledning inte klarar av det själv. Det kan handla om olika former av handikapp.

Det är Överförmyndarkontoret, som tillhandahåller gode män till behövande.

– Men uppdraget är inte för alla. En del kanske upptäcker det själva och andra kanske inte kommer i fråga eftersom det kan bli någon träff i bakgrundskontrollen, säger Anita Falkenhall på Överförmyndarkontoret i Nyköping.

Överförmyndarkontoret i Nyköping är en kommunal myndighet, som har koll på förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med detta ansvar är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.