åker

Åkers Sweden varslar 50 anställda

Åkers Sweden varslar 50 anställda inom produktionen om uppsägning för att möta minskad efterfrågan. Samtidigt ska även tjänstemannaorganisationen ses över.

– Det är beklagligt att företaget tvingas varsla så många kompetenta medarbetare, men vi har under året sett hur läget utvecklats och den osäkerhet, som råder inför 2012 så det kommer inte som någon överraskning för oss, säger Johan Lindvall, ordförande för IF Metall lokalt.

Enligt företagsledningen är den globala valsindustrin inne i en period av mycket stora förändringar. En konsekvens av de senaste årens relativt svaga stålmarknad är att de flesta valsverk runt om i världen kraftigt dragit ner sina lager av valsar.

Det är för att anpassa sig till detta, som Åkers Sweden beslutat att lägga varslet.