Sörmland

Kraftigt underskott i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdens har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Det visar den senaste prognosen. Den pekar på ett underskott på 246 miljoner kronor. Det betyder en avvikelse från budget på 96 miljoner.

År 2014 ska hälso- och sjukvården visa ett nollresultat och för att nå dit måste länssjukvården göra effektiviseringar på mer än 400 miljoner kronor.

I den summan är både dagens underskott och kommande kostnadsökningar inräknade.

– Även om vi nu ser vissa effekter av de beslut som fattats är den ekonomiska situationen fortfarande mycket allvarlig. Hälso- och sjukvården befinner sig i ett läge där man måste anpassa sig efter sin ekonomiska verklighet. Det är helt enkelt inte hållbart att dra över budget och därmed spendera skattemedel man inte har, säger Thomas af Bjur (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

Landstinget har tidigare fattat beslut om kraftiga besparingar på sjukvården i Sörmland, i grunden bland annat för att få en effektivare vård, minska kostnader på olika håll vad gäller organisation, bemanning, lokaler och utrustning. Koncentration av vård, omflyttningar och nedläggningar.

Landstinget hoppas kunna minska kostnader för personal och lokaler, men när det bantas på vissa håll inom vården kommer det att behövas förstärkningar på andra. (se också artikeln ovan för mer bakgrund)