KATRINEHOLM

Kuriren förlorade varsel-dom

Information om varsel från ett företag till Arbetsförmedlingen är ingen offentlig handling enligt Kammarrätten.

En reporter på Katrineholms-Kuriren som begärt ut uppgifter från Arbetsförmedlingen om ett företag i Katrineholm har inkommit med vasel eller inte.

Men Arbetsförmedlingen hänvisar till gällande regler om tystnadsplikt eftersom det skulle kunna skada privatpersoner.

Beslutet överklagades till Kammarrätten med hänvisning till att allmänintresset är stort men i lagen om anställningsfrämjande åtgärder.

Kammarätten går på Arbetsförmedlingens linje.