Politikerpensioner

Kommuner kontrollerar inte politikernas uppgifter

1:40 min

Kontrollen av att de politiker som tar ut politikerpension inte slarvar eller medvetet fuskar för att få högre pension, har stora brister. Politikerna ska på heder och samvete intyga om de har någon sidoinkomst som gör att pensionen ska minskas. Men de flesta kommuner kontrollerar inte att uppgifterna stämmer.

– Det bygger ju på en egen ärlighet. Har man fått andra inkomster så ska man rapportera det till Eskilstuna kommun. Ansvaret ligger på den enskilde individen att göra rätt för sig, säger socialdemokraten Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Eskilstuna betalade som största kommun i Sörmland, ut 1,1 av de 3,6 miljoner kronor, som gick ut till före detta politiker från landstinget och de sörmländska kommunerna under första halvåret i år.

Och Jimmy Janson har en bild av att det inte förekommer vare sig slarv eller medvetet fusk med politikerpensionerna i Eskilstuna. Men han kan inte veta eftersom kommunen inte gör några kontroller, av om det som den enskilde före detta politikern på heder och samvete lovar faktiskt stämmer.

Inte heller pensionsförvaltningsbolaget KPA, som sköter visstidspensionerna åt de flesta kommuner, gör några rutinkontroller.

Så till skillnad från den vanlige medborgaren som får acceptera närgångna kontroller av Försäkringskassan vid ersättning vid sjukdom eller vård av sjukt barn, så kan en slarvande politiker känna sig trygg i förvissningen att hans politikerpension inte kommer att kontrolleras.

– Det kanske är så vi måste göra, men hittills så har det byggt på ärlighet. Men vi kanske måste införa kontroller. Vi kanske får göra stickprovskontroller via Skatteverket, vad det är för inkomster som det handlar om, säger Jimmy Jansson.