Vagnhärad

Järnvägen inte orsaken till sprickor

Vibrationerna från järnvägen är inte tillräckligt stora för att ha orsakat sprickorna i marken på Brovägen i Vagnhärad, det rapporterar Södermanlands Nyheter. Trafikverket har låtit göra vibrationsmätningar som visar att vibrationerna klingar av snabbt ju längre man kommer från järnvägsrälsen.

I våras när tågtrafiken stängdes av mellan Katrineholm och Norrköping under fyra månader belastades sträckan över Nyköping-Vagnhärad extra hårt eftersom tågtrafiken leddes om över Vagnhärad, men det ska inte ha haft någon betydelse, enligt Jonas Bruce på Trafikverket.