Strängnäs

Föräldrar vill folkomrösta om skolorna

2:56 min

Nu mobiliserar upprörda föräldrar i Strängnäs för att få till en folkomröstning om skolans framtid. Politikerna har ju bestämt att man ska omorganisera och flytta elever, trots protester från föräldrar och barn.

Mats Persson ska nu starta en namninsamling för att försöka få tillstånd en folkomröstning i frågan.

– Vi har flyttat runt barnen och försämrat skolorna. Någonstans får det ta stopp. Det handlar om våra barn.

Mats Persson har redan tidigare varit ute och knackat dörr och stått utanför stans mataffärer i jakt på namnunderskrifter till en protestlistan, som handlade om kommunens förslag att göra om fem olika grundskolor inne i Strängnäs.

På sex timmar fick han in runt 1 300 namnunderskrifter till den, men det hjälpte inte - tidigare i veckan tog politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs beslut om att möblera om i skolans värld.

Då bestämdes att Finningeskolan, Vasaskolan och Tosteröskolan framöver ska ta de yngre eleverna och när man slutar trean på de här skolorna så får man börja på Karinslundskolan eller Paulinska skolan, som ska ta mellan- och högstadieelever.

Det som oroar många föräldrar är att mellanstadieelever ska blandas med högstadieelever och längre och osäkrare skolvägar.

Så här sa pappan Jonny Hedlund tidigare i veckan.

– Jag vill inte att min tioåring ska lära sig det språket som femtonåringar använder.

Bakgrunden till kommunens omoranisation är att eleverna väntas bli ungefär 400 färre de närmsta åren och komumnen motiverar det hela bland annat med ett överskott på lokaler.

Nu krävs 2 500 nya namnunderskrifter för att kunna väcka frågan om en folkomröstning.

Men även om föräldrarna får in så pass många namn så är det inte säkert att det blir en folkomröstning.

Det är upp till politikerna i barn- och utbildningsnämnden att besluta.

En nämnd där politikerna tidigare kritiserats hårt för att inte lyssna på föräldrarna.

Och Fredrik Lundgren, som är ordförande i nämnden, har redan bestämt sig för hur han ser på en folkomröstning om skolans framtid.

– Det är en förfelad idé. Det här är en klockren fråga för politikerna att avgöra. Jag skulle naturligtvis inte rösta för en folkomröstning.

Mormodern Gunilla Molander med barnbarn i Strängnäs skolor säger så här om det.

– Det är ingen demokrati alls. Det liknar maktfullkomlighet från en person. Det tycker jag är förskräckligt.