sörmland

Nyköpings lasarett raket på läkarranking

Nyköpings lasarett har höjt sig mest i landet när det gäller utbildningen av AT-läkare, enligt AT-läkarnas egen ranking. 

Nyköpings lasarett har klättrat från plats 47 senast till en delad elfteplats med Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som också klättrat.

De båda länssjukhusen är med det populärare hos AT-läkarna än storstadssjukhusen och flertalet Universitetssjukhus.

På medicinkliniken i Nyköping har det arbetats medvetet för att bli bättre på just det här och det har gett resultat, enligt Carl-Otto Schell, AT-ansvarig där.

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet.

--Att Sörmland i tider av läkarbrist erbjuder hög kvalitet på AT har stor betydelse för rekrytering av framtidens specialister och är mycket glädjande, säger Greger Tidlund (S), personallandstingsråd i Sörmland.