Katrineholm

Svidande kritik för dålig arbetsmiljö

Säkerheten för dem som arbetar inom familjehemsgruppen i Katrinheholm har stora brister - kommunen tvingas nu genomföra omfattande förbättringar enligt tvingande direktiv från Arbetsmiljöbverket.

Bristerna i arbetsmiljön gäller bland annat möjligheten att larma och att kunna låsa lokalerna för familjehemsgruppen och möjlighet att ha kontroll över vilka som släpps in.

Arbetsmiljöverket har efter ett larm från huvudskyddsombudet på kommunens socialförvaltning, Synnöve Gottberger-Norrman, vid ett par tillfällen besökt arbetsplatsen och konstaterat att allvarliga brister kvarstått.

Om kommunen inte rättar sig efter direktiven kan det bli dyrt. Arbetsmiljöverkets krav är förenat med inte mindre än sju vitesförelägganden, en form av straffavgift.

Fyra av dem är dessutom löpande tills dess bristerna är åtgärdade. Och inte nog med det. För kommunen är det nu bråttom. Senast om en vecka ska förbättringarna vara åtgärdade, annars kan kommunen alltså bli tvingad att betala vite.