Strängnäs

Utredning blev liggande - elev fick inget stöd

En elev på Paulinska skolan i Strängnäs fick inte det stöd han behövde i skolgången trots att en utredning klart visade vilken hjälp eleven var i behov av. Nu får kommunen kritik av Skolinspektionen.

Den utredning som gjordes av skolan, och där det kosnaterades att eleven hade behov av stöd kom inte till användning förrän drygt ett år efter att den var klar.

Skolinspektionen, som utrett det inträffade, tycker det är anmärkningsvärt att eleven inte fått det stöd i skolan, som han är berättigad till.

Ännu mer anmärkningsvärt menar Skolinspektionen, är det att han inte fått det stöd som skolan själv kommit fram till att han behöver.

Nu kräver inspektionen att stöd snabbt sätts in.