Sörmland

Ökat behov av äldreomsorg i länet

I fyra kommuner i Sörmland kommer de äldre öka med över 50 procent de närmaste dryga tio åren. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Redan år 2025 har antalet äldre som är 80 år eller äldre ökat med över 50 procent i Gnesta, Oxelösund, Strängnäs och Trosa.

Behovet av äldreomsorg för de över 80 ökar allra mest i Trosa. Antalet äldre ökar minst i Katrineholm, där gruppen 80 år och äldre under samma tid väntas öka med 53 procent.

– Man kan tro att åldersutvecklingen är ett avlägset framtidsproblem. Men det är fel. Sverige står inför en kraftig befolkningsökning i gruppen 80 plus redan de närmaste åren, och ökningen börjar nu, säger Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB.

Resultaten kommer från en undersökning av framtidens äldreomsorgsbehov som SEB låtit göra grundad på SCB:s befolkningsprognoser och Socialstyrelsens statistik över användandet av äldreomsorgen. Undersökningen mäter befolkningstillväxten i gruppen 80 år och äldre fram till 2040 och relaterar den till dagens användande av hemtjänst och särskilt boende.

– Sverige som helhet har en god ekonomi, men kommunernas ekonomier är inte förberedda på de ökade behoven. På kommunal nivå måste man inom de närmaste tio åren förbereda för mer privat finansiering inom äldreomsorgen eller förbereda sina invånare på större skattehöjningar, menar Jens Magnusson.

– Omsorgsformerna behöver utvecklas, mycket kan säkert effektiviseras och en del av hemtjänsten kommer kanske att glida över till den privata rut-sektorn. Men även med dessa viktiga förändringar kommer grundproblemet att kvarstå: Äldreomsorgen behöver framöver tillföras betydande resurser. De nya pengarna till välfärden behöver till mycket stor del komma från privat håll, avslutar Jens Magnusson.