Eskilstuna

Flest fuskande studenter på MdH

Antalet studenter som avslöjas för att ha fuskat fortsätter att öka. Förra året hade Mälardalens högskola flest fuskärenden i förhållande till antalet studenter, därefter Södertörns högskola och Blekinge tekniska högskola.

Det var förra året 750 studenter som varnades eller stängdes av förra året. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2009. I de flesta fall handlade det om plagiat.

De studenter som blev upptäckta utgör 0,15 procent av alla registrerade studenter.

Det framgår av en rapport från Högskoleverket.