Katrineholm

Kritik mot hem för unga

Ett behandlingshem för ungdomar i Katrineholm, som drivs av kommunen, får kritik från Socialstyrelsen.

En del av personalen på hemmet har inte blivit kontrollerade mot polisregistret, trots att alla ska kontrolleras enligt lag.

Och en av ungdomarna som bor där har inte fått någon plan för hur vården ska se ut, trots att ungdomen varit där i flera veckor.

Socialstyrelsen tycker också att föreståndaren bättre ska ta reda på om alla ungdomar som tas om hand, verkligen klarar av att bo som de gör på hemmet. Ungdomarna bor i olika lägenheter i ett hyreshus och har därför inte samma närhet till personalen som på många andra hem.