eskilstuna

Kolcentrum har förvandlats till park

4:14 min

Marken där Eskilstunas centrum för kolimport fanns för många år sedan har omvandlas till en grön park och invigs idag.

Parken, som ligger på norr i Eskilstuna, har utformas med inspiration av platsens historia där Bolinder-Munktells industrispår låg. Kolvagnar varvas med stora blomsterrabatter i parken.

 – Här låg centrum för stadens kolimport. Här har vi perenner för att bryta av mot kolvagnarna, säger landskapsarkitekten Anna Edvinsson.