Just nu

  • Augustpriset för årets skönlitterära bok delas ut
sörmland

Naturreservat ska göras mer tillgängliga

1:47 min

Handikappföreningarna i Sörmland arbetar just nu tillsammans med Länshandikapprådet i samarbete med länsstyrelsen med en inventering av Sörmlands naturreservat för att se vilka som kan bli tillgängliga för alla.

De flesta naturmiljöer är svårtillgängliga för personer med funktionshinder, men en del kan med relativt enkla medel göras tillgängliga för alla.

I Stendörren, mellan Nyköping och Trosa kan allmänheten enkelt ta sig ned till klipporna vid vattnet vid Naturumet.

Anders Wahlborg är ombudsman i handikappföreningarna i Sörmland och han har under en tid åkt runt och tittat på tillgängligheten på naturreservaten i Sörmland.

– Det här är mitt favoritställen i Sörmland, man kommer så nära havet. Det är just lukterna och havet.

Idag är det bara något enstaka område som är tillgängligt för rörelsehindrade. En del områden är svåra och kräver stora insatser medan andra enligt Anders Wahlborg är möjliga att åtgärda med relativt enkla medel.

I Stendörren har en hel del insatser gjorts och tillsammans med Anna Gustafsson, reservatsförvaltare på länsstyrelsen, går han igenom förbättringsmöjligheter.

– Kommer jag hit som förstagångsbesökare med en rullstol vet jag inte vart jag ska. Och här behövs en kant och en gulmarkering.

Personer med funktionsnedsättningar i Sörmland möts enligt Anna Gustafsson av sämre tillgänglighet i naturreservaten än på många andra håll i landet, och samarbetet med Anders Wahlborg och handikappföreningarna ser hon som en viktig del i förändringsarbetet.

– Det är viktigt för att tillgängliggöra våra reservat.

– Vi ska se ut vilka områden vi nu ska satsa mer på och skapa möjligheter för fler att komma ut till våra skyddade områden.