sörmland

Arbetsmiljön kontrolleras

1:40 min

Arbetsmiljön på de växande bemanningsföretagen kontrolleras just nu av Arbetsmiljöverket, för arbetsplatsolyckorna blir allt fler.

Samtidigt som bemanningsbranschen expanderar och sysselsätter allt fler ökar antalet arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar inom branschen och främst är det unga som drabbas.

Nu genomför Arbetsmiljöverket en stor tillsynsinsats för att kontrollera bemanningsföretagen i landet.

– Framför allt är det en komplicerad anställningssituation. Man har en arbetsgivare samtidigt som man är uthyrd till en annan. Det kan göra saker och ting mer komplicerat, säger Johan Borgenvall som är arbetsmiljöinspektör.

Det delade arbetsmiljöansvaret mellan det företag som hyr in och det som hyr ut personal ställer till problem i bemanningsbranschen som har fler anmälda arbetsplatsolyckor i förhållande till sin storlek än andra branscher. Främst är det unga män med arbeten som truckförare och maskinoperatör som dominerar anmälningarna. 

Malin Norbäck är personalchef på Uniflex bemanning, som har ett par hundra anställda i Sörmland. De senaste åren har de haft flera incidenter där personal skadats i arbetsplatsolyckor, men nu har de som första bemanningsföretag certifierat sig för att säkerställa en säkrare arbetsmiljö för sina anställda.

– Det är snabba bud. Vi får ibland samtal från kunder som behöver någon inom kort tid, säger Malin Norbäck.

– Den här delade arbetsmiljöansvaret är en gråzon där man har dålig kunskap generellt, framför allt i mindre företag. Och därför har man inte möjlighet att informera och utbilda sina kunder i det här arbetsmiljöansvaret.

Totalt ska 1 400 bemanningsföretag kontrolleras, i Sörmland  ett tiotal. Rutiner kring introduktion av anställda och att kraven på en säker arbetsmiljö efterlevs ute på kundföretagen kommer att ses över. Johan Borgenvall är arbetsmiljöinspektör.

– Oavsett om man är anställd hos en arbetsgivare eller om man är uthyrd, så har man rätt till en trygg och säker arbetsplats, säger Johan Borgenvall.

Sara Samuelsson
sara.samuelsson@sverigesradio.se