nyköping

SAS-piloter begär resning

21 piloter, varav en är från Nyköping, som sades upp från SAS för att de var för gamla, begär resning i Högsta domstolen. De vill alltså att domstolen tar upp deras fall igen.

Det var 2008 som flygbolaget SAS och facket enades om att frångå turordningen och säga upp äldre anställda, alla över 59. Anledningen var enligt SAS att de här piloterna hade rätt att ta ut pension.

Piloterna klagade hos tingsrätten men tingsrätten gav SAS rätt.

Nu hänvisar piloterna till en dom i Arbetsdomstolen som nyligen dömde SAS för åldersdiskriminering i liknande fall. De pekar också på en färsk EU-dom som har slagit fast att det är åldersdiskriminering att säga upp folk bara för att de har rätt till tjänstpension.

SAS har också dömts för åldersdiskriminering i Danmark. Nu hoppas piloterna att Högsta domstolen ska döma SAS.

Piloterna krävde tidigare 200 000 kronor var i skadestånd.

Warsame Elmi
warsame.elmi@sverigesradio.se