Eskilstuna

"Kommunen känner inte till behovet"

Eskilstuna kommun erbjuder finska i förskolan, men har inte genomfört någon behovsinventering, det vill säga kommunen har inte kunskaper om behovet är större eller mindre av det finska språket för föräldrar och barn i förskoleålder, enligt Mirzet Tursunovic på Skolinspektionen.

I 47 kommuner har de som talar minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska laglig rätt till förskoleverksamhet på det egna språket. Trots detta erbjuder inte en fjärdedel av kommunerna sådana förskoleplatser. Det visar Skolinspektionens riktade tillsyn.

Eskilstuna kommun ingår i det finska förvaltningsområdet som bland annat innebär att de med finsk bakgrund har rätt att ta del av service och information på finska.

Eskilstuna klarar sig relativt bra i Skolinspektionens undersökning jämfört med andra undersökta kommuner.