Eskilstuna

Fler fastigheter sålda i Folkesta

Eskilstuna kommun har köpt ytterligare tre fastigheter i området Folkesta där kommunen bygger ut sin logistikverksamhet vilket oroat de som bor där.

I det aktuella området är ett 30-tal fastigheter inklämda mellan den nuvarande kombiterminalen, E20 och järnvägen och det blir svårt att behålla det som bostadsområde i framtiden, enligt kommunen.

Enligt kommunen anser alla fastighetsägare att det är bra att kommunen är beredd att köpa fastigheterna i den takt fastighetsägarna vill flytta därifrån. Vill de bo kvar har de möjlighet att sälja på eget initiativ och sedan hyra dem.

Enligt kommunen ska fastighetsägarna inte behöva lida någon ekonomisk skada av kommunens logistikplaner och ska se till att en oberoende mäklare värderar fastigheterna.