eskilstuna

Eskilstuna snart Fairtrade City

1:36 min

Eskilstuna är på god väg att bli den första kommunen i länet som diplomeras för sitt arbete med etisk upphandling och rättvisemärkta produkter.

Beslutet att kommunen ska engagera sig i rättvis handel för att förbättra arbetsförhållanden för de som producerar varor i u-länder klubbades av kommunstyrelsen i maj. Och snart kommer kommunen att kunna ta emot diplomeringen och kalla sig Fairtrade City.

– Vi har skickat in en ansökan och det ser ut som att vi kommer kunna uppfylla kraven. Vi kommer kunna bli diplomerade i november och det är roligt att vi får vara stolta över det också, säger Megha Huber som är projektledare för Fairtrade City i Eskilstuna.

Totalt finns det 47 Fairtrade Cities i landet. För att kunna bli en Fairtrade City måste kommunen leva upp till kriterierna som finns kring etisk upphandling, aktivt informera om vad fairtrade innebär och även se till att det finns ett utbud av fairtrademärkta produkter, som exempelvis kaffe, te och frukt, i butiker och på arbetsplatser. De kraven har Eskilstuna kommun uppnått.

– Det finns ett visst utbud i butiker, det finns serveringar som serverar Fairtradekaffe och så finns det även ett antal arbetsplatser som har fairtradekaffe, förklarar Megha Huber.

Fairtrademärkta varor är det som förut kallades för rättvisemärkta varor, men trots att namnet är ändrat är innebörden fortfarande densamma.

– Du kan göra skillnad och förbättra levnadsvillkor för odlare och arbetare på andra sidan jorden.

Eskilstuna kommun har inte undersökt hur Eskilstunabornas inställning till att köpa Fairtrademärkta produkter är men har ändå fått positiv respons vid informationsinsatserna.

– Vi har mer sett hur folk har reagerat när vi har gjort våra informationsinsatser, det har varit väldigt positivt. Det är det som våra informationsinsatser ska ge, att Eskilstunaborna vet om vad Fairtrade är för någonting, förklarar Megha Huber.