ESKILSTUNA

Hotellföreningen hotar kommunen med domstol

Eskilstuna hotellförening vill dra Eskilstuna kommun inför domstol om kommunen går vidare med avtalet med Elite hotels.

Kommunen har enligt hotellföreningen brutit mot lagen när de utan upphandling slutit ett avtal om konferenstjänsster med Elite hotels, för att starta ett nytt hotell i stan.

Avtalet, som är på 15 år och enligt företagarna kostar kommunen 30 miljoner kronor, är enligt föreningen olagligt eftersom det sätter konkurrensen ur spel på Eskilstunas konferensmarknad.

Godkänns avtalet av kommunfullmäktige den 27 oktober, så säger hotellföreningen att man ska dra kommunen inför domstol.

Dessutom planerar föreningen att anmäla kommunen till konkurrensverket.