Sörmland

Fem miljoner till vattenvårdsprojekt

Lokala vattenvårdsprojekt i länet får fem miljoner kronor att dela på. Syftet är att minska problemen med övergödning av Östersjön.

Nu kan både kommuner och ideella sammanslutningar söka pengar hos länsstyrelsen.

Pengarna kan gå till åtgärder som syftar till att minska halterna av fosfor och kväve i Östersjön. och exempel på det kan vara att installera anläggningar som tar hand om toalettavfall från fritidsbåter

– Merparten av stödet ska användas till åtgärder som minskar utflödet av fosfor- och kväve-föreningar till havet. Stödet får maximalt uppgå till 50 procent av kostnaden och därför krävs medfinansiering av den sökande, säger projektledaren Lars Juhlin på Länsstyrelsen.

Regeringen beslutade om så kallade LOVA-bidrag, Lovala vattenvårdsprojekt, 2009 för att förbättra havsmiljön. Under 2009 och 2010 har 12 miljoner kronor betalats ut som LOVA-bidrag, till Södermanlands län.