Eskilstuna/Västerås

Färre söker till högskolan

Färre personer har sökt sig till Mälardalens högskola i vår. Drygt 10 700 sökte till förra vårterminen, men till nästa vår är det närmare 10400 eller tre procent färre. Det visar siffror från Verket för högskoleservice.

Det är fler som har sökt program och färre som har sökt kurser.

I landet i stort är det något fler som har sökt högskolor och universitet i vår än vad det var vid samma tid förra året.

Sjuksköterskeprogrammet och beteendevetarprogrammet är populära program.

Den kurs som har flest sökande är företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning