Eskilstuna

Möte om Östra länken

Trafikverket och Eskilstuna kommun vill veta vad Eskilstunaborna tycker om planerna på den Östra länken, en ny vägsträckning av riksväg 53 i östlig riktning mellan E20 i norr och Stenkvistavägen i söder. I morgon kväll ska Trafikverket och Eskilstuna kommun, som arbetar med en förstudie för en eventuell omläggning av riksväg 53.

De som berörs är de som bor eller jobbar längs Stenkvistavägen/Carlavägen/Vasavägen och österut.

Syftet med förstudien är, enligt de ansvariga, att förbättra boendemiljön och trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten till sjukhuset, det nya polishuset och området Odlaren.

Det finns pengar avsatta i den så kallade länstransportplanen för åren 2010-2021 och byggstart kan ske tidigast 2015 och väntas byggas i etapper, men just nu är det osäkert om det kommer att byggas en ny vägsträckning.

Förstudien kan ses som en inventering inför en eventuell fortsatt planeringsprocess och i den delen kommer Trafikverket att inhämta synpunkter från allmänheten.

I länstransportplanen finns 128 miljoner kronor avsatta för Östra länken eller Östra gatan som arbetsnamnet också kallas.