Nyköping

Personalen anklagas för att läcka

En fånge på Arnöanstalten hävdar att personalen läcker uppgifter om fångarna till myndigheterna.

Enligt fången har en personal på anstalten skvallrat för Kronofogden om vilka fången ringer till och vilka som besöker honom.

Fången menar att personalen brutit mot tystnadsplikten och anmäler anstalten till Justitieombudsmannen, JO.