Vattenproblemen i Eskilstuna

Vattnet måste kokas i flera veckor

1:38 min

Jordbakterier kan ha kommit in i ledningsnätet och kan vara orsaken till att mer än 20 000 Eskilstunabor rekommenderas fortsätta koka dricksvattnet minst tre veckor till.

De senaste analyserna visar att halterna av så kallade koliforma bakterier minskat på flera ställen, men inte så mycket att det går att blåsa faran över, enligt det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och miljö.

Områdena som berörs är samma som tidigare, alltså Torshälla, Årby, Skiftinge, Slagsta, Sundbyholm, Kvicksund och övriga områden i norra delarna av kommunen.

– Det gäller att man fortsätter att koka vattnet. Vi rekommenderar det. Det är fortfarande så att vattnet inte kan godkännas som det är idag, sådant här tar tid tyvärr, säger VA-chefen Carina Färm.

Runt en fjärdedel av Eskilstunaborna kan alltså i bästa fall räkna med att slippa koka dricksvattnet först om tre veckor.

Energi och Miljö spolar kontinuerligt ledningsnätet och har kunnat konstatera att inga fler områden drabbats. Istället har bakteriehalterna minskat på en del ställen. Men de ligger fortfarande över gränsen för att vattnet ska anses tjänligt.

Samtidigt som det kommunala bolaget alltså tror sig veta att det rör sig om jordbakterier - och inte något från avloppsnätet -som kommit in ledningarna, så tror man sig också ha spårat föroreningskällan. Ett test av sprinklersystemet på Mälarsjukhuset i slutet av september gick snett och ledde till ett stort brott på en ledning. I samband med det kom troligen en mindre mängd jord in i ledningsnätet.

Någon kompensation för vattenkokning och köp av flaskvatten kan de drabbade hushållen inte räkna med.

Vid de tillfällen då vi kompenserar någon då är det efter det att vi själva har tydligt begått något fel, och i vårt fall nu har vi inte gjort något påvisat fel och då finns det ingen grund för kompensation, säger Adam Brännström, Energi och Miljös VD.

Vid de få tillfällen kompensation ges så rör det sig vanligen om enstaka eller små grupper av hushåll. Inte 20 000 eller fler! 

Det som drabbat ledningsnätet i Eskilstuna är närmast unikt. Och det går inte att jämföra med de föroreningar från avloppsnätet som tidigare drabbade Östersund och Skellefteå.

Eftersom det som hänt med det kommunala vattnet i Eskilstuna är ytterst ovanligt så följer VA-ansvariga från olika delar av landet utvecklingen. Något liknande har inte hänt i Eskilstuna på minst 50 år.