FLEN

Projekt för arbetslösa hotat

Vrena-projektet, som ska vägleda nyanlända och arbetslösa i Flen till egen försörjning, är hotat.

Målet med Vrena-projektet är att bryta människors utanförskap men också att minska kostnaden för det kommunala försörjningsstödet.

Nu tycks hela projektet vara i fara. Det skriver Eskilstuna-Kuriren. Det fattas fem miljoner för nästa år och får man inte mer pengar måste anställda sägas upp, säger den tillförordnade förvaltningschefen Åsa Furén Thulin.

Bristen på pengar är en konsekvens av att bidraget från Migrationsverket försvunnit sedan Arbetsförmedlingen fick ansvar för nyanländas intruduktion.