eskilstuna

Eskilstunas elever ska få bättre betyg

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen uppdraget i verksamhetsplanen för kommande år att fortsätta att arbeta med att eleverna ska nå förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Målet är att fler elever i grundskolan ska ha fullständiga betyg och att det genomsnittliga meritvärdet i gymnasiet ska höjas till 14.

Fortfarande ligger Eskilstuna sämre till än jämförbara kommuner. Därför föreslår politikerna att förskolans uppdrag ska förtydligas genom att förskolan utvecklar sitt arbete inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Alliansen reserverar sig mot beslutet och lämnar en egen preliminär verksamhetsplan.