Nyköping

Sämre för Klövern

Det Nyköpingsbaserade fastighetsbolaget Klövern redovisar en förlust före skatt på 42 miljoner kronor för tredje kvartalet i år. Det kan jämföras med en vinst på 230 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Det försämrade resultatet förklaras till stora delar av en värdeminskning på 179 miljoner kronor på företagets innehav av värdepapper.

Förvaltningsresultatet, bortäknat värdeförändringar, var 127 miljoner kronor. En marginell minskning jämfört med året före.

Hyresintäkterna ökade däremot med drygt tio procent till 334 miljoner kronor.