Sörmland

"Se över avregleringen av apoteket"

Riksdagsledamoten Fredrik Olovsson från Katrineholm, anser att avregleringen av apoteken måste ses över, och har nu skrivit ett politiskt förslag om det här i riksdagen. Enligt honom har avregleringen gjort tillgängligheten till medicin sämre och att priserna blivit högre.

Det borde vara självklart att en patient får rätt att veta på vilket apotek han eller hon kan hitta sin medicin, även om det skulle råka vara hos en konkurrent, skriver Olovsson i sin motion.

– Nu ser vi istället hur branschen startar lobbykampanjer för att slippa undan det lilla ansvar man idag tvingas att ta. Det visar tydligt att man sätter den egna vinsten före patienternas bästa. Trots fler apotek är vittnesmålen många om att man inte får sin medicin snabbt nog för att lagerhållningen är bristfällig och samverkan mellan apoteken obefintlig. Bolagen tjänar hellre pengar än att klara sitt uppdrag på det för patienten bästa sättet, säger Fredrik Olovsson.