Eskilstuna

Tunafors vårdcentral öppnar snabbspår

För att kunna ta emot alla patienter som behöver vård samma dag, men som inte är allvarligt sjuka att de behöver söka vård på akuten, har vårdcentralen Tunafors i Eskilstuna öppnat ett snabbspår, där ett akutteam tar hand om patienterna.

Patienter med akuta, men inte livshotande symtom, har tidigare fått tid hos någon av vårdcentralens läkare. Det gjorde att det inte alltid var möjligt att få tid samma dag.

Nu får dessa patienter vård av ett akutteam, där läkare, distriktssköterska eller sjuksköterska och undersköterska samarbetar. Den som söker vård ringer som vanligt till vårdcentralen och pratar med en rådgivningssköterska, som gör en bedömning om patienten behöver få tid hos akutteamet samma dag eller få en tid längre fram.