KATRINEHOLM

Hård konkurrens om sjuksköterskeplatser

Rekordmånga vill bli sjuksköterskor i Katrineholm. Totalt har 620 personer sökt till programmets 20 platser.

Med start våren 2012 kan man åter studera till sjuksköterska på Viadidakt i Katrineholm genom Mälardalens högskola.

Gabriella Engström som är universitetslektor i vårdvetenskap och avdelningschef på Mälardalens högskola säger i ett pressmeddelande att hon är glad och överraskad av att det är så många sökande.

Som bas i Katrineholm kommer studenterna att ha Viadidakt i Kullbergska huset där det finns grupprum, telebildteknik och annat stöd för studerande på högskolenivå.