Strängnäs

RÅ vill pröva cykelolycka

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd i hovrätten i ett fall med en man som friades för att ha kört på och skadat en cyklist allvarligt i Strängnäs förra hösten. Riksåklagaren anser att fallet är av principiell juridisk betydelse.

Tingsrätten friade mannen för anklagelserna om vållande till kroppsskada och hovrätten prövade inte fallet.

Men riksåklagaren anser att fallet bör prövas eftersom det aktualiserar frågan om var gränsen for straffbar oaktsamhet vid vållande till kroppsskada går och att det behövs vägledning i liknande fall.

Målet aktualiserar även frågan om åklagaren måste styrka vad som orsakat

Ouppmärksamheten, det vill säga om åklagaren måste kunna styrka att ouppmärksamheten, i den aktuella situationen, beror på en viss omständighet exempelvis att föraren talat i mobiltelefon eller somnat till.