katrineholm

Dahlström positiv till flyktingtvång

1:26 min

Kommunalrådet i Katrineholm, Göran Dahlström, välkomnar förslaget att Migrationsverket ska kunna tvinga kommuner att ta emot flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige.

Kommunen har tidigare sagt nej till att ta emot flyktingbarn som kommer ensamma och har sedan förra året inte något avtal med Migrationsverket.

– Är man inte solidarisk och tar sitt ansvar i de här frågorna, då måste någon annan gå in och bestämma. Och det kan hända att Katrineholm får ta emot ensamkommande barn fastän att vi redan tar ett stort ansvar. Men man måste ta ett nytt grepp i den här frågan, annars blir vi bara ett antal som tar det ansvaret, säger Göran Dahlström.

Det tvång regeringen vill införa skulle innebära att Katrineholm kan bli tvungna att ta emot ensamkommande barn trots att kommunen valt att inte skriva något frivilligt avtal med Migrationsverket.

Förslaget grundar sig i att man med det frivillighetssystem som finns idag inte har tillräckligt många asylplatser än vad man inom en snar framtid kommer att behöva. Katrineholm kommunstyrelseordförande hoppas att tvånget ska leda till att fler kommuner än idag delar på ansvaret att ta emot flyktingar.

– Det är bra om migrationsverket får tag i de kommuner som överhuvudtaget inte tar emot några flyktingar, säger Göran Dahlström.

Men Folkpartiets Ewa Callhammar, oppositionsråd i Katrineholms kommun, tycker däremot inte att ett tvång är någon bra idé.

– Nej det tycker jag kommunerna själva ska kunna avgöra. Och vad gäller Katrineholm kommer vi nästa år ta emot 350 barn till de somaliska föräldrar som redan finns i Katrineholm. Så jag tycker att vi redan tar vårt ansvar. Och vi måste kunna se till att de här föräldrarna kommer ut i arbete.