Eskilstuna

Fler får försörjningsstöd

Antalet ensamstående kvinnor med barn som får ekonomiskt stöd ökar i Eskilstuna och så även gruppen sammanboende med barn. Under perioden januari-september ökade antalet hushåll som fick försörjningstöd med 139.

Nettokostnaden för försörjningsstöd under den perioden var 147 miljoner vilket är en ökning med närmare 12 miljoner jämfört med samma period förra året.

Kommunen räknar med en kostnad på 194 miljoner kronor i år, vilket är 23 miljoner mer än 2010.

Om kostnaderna utvecklas på samma sätt nästa år bedömer kommunen att kostnaderna för förörjningsstöd hamnar på 212 miljoner.

Den öppna arbetslösheten i Eskilstuna var i september 5,5 procent jämfört med 3,4 i landet i genomsnitt.