Sörmland

"Besöksnäringen ska fördubblas"

Besöksnäringen i Sörmland ska fördubblas på tio år. Det är ett av huvudmålen i Regionförbundets förslag till ny strategi för besöksnäringen i Sörmland. Nu ska kommunerna få tycka till om förslaget.

Det är Regionförbundet som tagit fram ett förslag till strategi för en hållbar besöksnäring för åren 2013-2023 tillsammans med bland annat näringslivet och de offentliga organisationerna i länet.

Målet i strategin är att besöksnäringen ska fördubblas på tio år, att Sörmland är en av Sveriges 35 internationella destinationer år 2020 och att hållbarhet är en viktig ledstjärna i utvecklingsarbetet

Förslaget har tagits fram tillsammans med bland annat näringslivet och de offentliga organisationerna i länet.

Remissen går nu ut till länets kommuner som själva får avgöra hur remissen ska behandlas lokalt, i kommunen och bland näringslivet.