Flen

Vägunderhåll prioriterades bort

Ökade kostnader för snö- och halkbekämpning i Flen de senaste åren har gjort att underhållet av vägar med beläggningsarbeten har prioriterats bort.

I år väntas gatuenheten gå med närmare tre miljoner i underskott på grund av den snörika vintern.