Kommunekonomi

Miljonunderskott för Flen

Flens kommun väntas gå med lika stort underskott i år som förra året, 13 miljoner kronor, om man inte räknar med kostnander för försörjningsstöd. Det visar delårsprognosen.

Enligt den så har nämnderna misslyckats med de besparingar som fattades inför 2010 med tio miljoner, men ökade skatteintäkter det senaste året har räddat ekonomin något, men inför nästa år ser det värre ut med minskade skatteintäjter på grund av sämre ekonomi generellt.