Gnesta

M slår ett slag för sparsam bilkörning

Moderaten Jonathan Olsson i Gnesta tycker att alla kommunanställda borde erbjudas en utbildning i sparsam bilkörning för att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser. Det skriver han i en motion till kommunfullmäktige.

I flera av kommunens verksamheter använder man bilar i det dagliga arbetet och genom en ökad kunskap kring sparsam körning kan man, enligt Moderaten minska bränsleförbrukningen med mellan fyra och tio 10 procent. Han bygger det på siffror från Trafikverket.