Sörmland

Politikerna tror inte på ökade kostnader

1:47 min

Landstingets politiska ledning delar inte vissa läkares farhågor om att sparbeslutet om en kapacitetssänkning till 90 procent kommer att ge högre kostnader i framtiden.

Det var i våra morgonsändningar som Marjut Sohlman, verksamhetschef på Mälarsjukhuset, bedömde att antalet patienter som inte hinner få behandling inom vårdgarantins tre månader kommer att öka. De har då rätt att få vård utanför länet vilket kostar ca tre gånger så mycket, som vården på hemmaplan.

– Är det så att det visar sig att det inte ger de här effekterna, då får vi ta en ny diskussion om kapacitetsanpassningen, men det vi kan se nu efter september månad är att tillgängligheten när det gäller både besök och behandling inom vårdgarantin har förbättrats, säger folkpartisten Thomas af Bjur, ordförande i länssjukvårdsnämnden.

– Kapacitetsanpassningen är den del i sparpaketet, men vi det handlar också om att ställa om 300 medarbetare så vi kommer också att göra personella anpassningar i takt med den kapacitetsanpassning vi gör, fortsätter han.

Det är den takten eller balansen, som vissa klinikchefer reagerar mot just nu. Totalt har sparpaketet gjort att antalet vårdplatser på sjukhusen har minskat med 57 stycken. 

Ortopedkliniken på Mälarsjukhuset har nu tio färre vårdplatser och enligt Marjut Sohlman har konsekvenserna av det redan börjat visa sig. Man hinner inte alls med planerade operationer på samma sätt som när man hade full kapacitet och effekten blir att fler patienter måste erbjudas vård på andra håll enligt lagen om vårdgarantin.

Thomas af Bjur menar ändå att det på totalen finns tillräckligt med vårdplatser även när man gått ned till 90 procent och egentligen finns inget annat val heller.