Sörmland

Regionsjukhus i närheten positivt

1:39 min

Landstinget vinner på närheten till de fyra olika regionsjukhusen. Vid varje ny avtalsförhandling om specialistvård utanför länet finns miljoner att spara, menar Anders Ahlgren, projektledare på utvecklingsenheten

Ander Ahlgren, projektledare på utvecklingsenheten, konstaterar att Sörmland har en gynnsam sits.

– Vi har dragit fördel av att kunna ställa frågor till alla dessa sjukhus och lyssna in vad de kan erbjuda när det gäller pris, kvalitet och omfattning av den vård vi behöver hjälp med i Sörmland.

De fyra sjukhusen det handlar om är universitetssjukhusen i Linköping, Örebro, Uppsala och Stockholm.

2009 skedde den senaste förhandlingen om utomlänsvården och det var också tredje gången som Sörmland genomförde den gemensamt med landstinget Västmanland. Och bara genom ett framgångsrikt jobb vid förhandlingsbordet sänktes kostnadsbilden rejält.

– Vår bedömning då, allt annat är oförändrat, är att vi låg någonstans med bättre avtal på 10-15 miljoner kronor per år. Det är en viktigt bit. Den totala kostnaden blir ju också en effekt av hur många patienter vi remitterar och där har vi sett en nedgång under 2010 framförallt och en kanske en stabilare nivå under 2011, men det är svårt att påverka för det handlar ju mycket om sörmlänningar blir svårt sjuka eller trafikolyckor och måste tas om hand.

Hur är det då att som sörmlänning få vård i andra län?

Ja, det flesta är nog nöjda med att få riktig specialistvård även om de får åka en bit. 

En av dem är Karin Hugo-Blomqvist, som fått åka några omgångar till Akademiska sjukhuset i Uppsala med komplicerade höftfrakturer, men hon berättar också om vissa nackdelar.

– Det är en stressigare miljö i Uppsala. De har lite mer bråttom. Här tycker jag inte de har det.