Sörmland

Fler sjukskrivna

Efter flera år med minskad sjukfrånvaro från jobbet har trenden vänt. Det senaste året har fler varit hemma från jobbet för att de är sjuka, än tidigare. Sjukast är folk i vår region, östra Mellansverige.

Här har sju av tio varit borta från jobbet någon gång det senaste året, mot sex av tio i Sydsverige. Det visar en undersökning från Svensk företagshälsovård.

Anställda som tjänar minst sjukskriver sig mest och kommunalt anställda är sjukare än statligt anställda.

Men det finns också en generationsskillnad. Anställda upp till 40 år är hemma mer än anställda som är äldre än 40. Enligt Lars Hjalmarson, vd för Företagshälsovårdens branschorganisation, kan det finnas flera förklaringar till att yngre sjukskriver sig oftare än äldre.

– Det kan vara så att den yngre arbetande befolkningen i större utsträckning har småbarn och drabbas av små elaka baciller. En annan förklaring är att man helt enkelt har andra värderingar, säger han.

Han syftar på undersökningar som visar att den äldre generationen är mer plikttrogen än den yngre.

– Den äldre arbetande generationen är uppväxt med det lutherska arvet, man lever för att arbeta om man hårddrar det. Det är en mental inneboende känsla, att "här ska arbetas". Den yngre generationen har andra värderingar, de kanske ser det mer som att livet ska levas, säger Lars Hjalmarson, som tror att arbetsförhållandena måste anpassas mer efter förändrade värderingar.