Sörmland

Landstinget klarar inte vårdgarantin

Landstinget Sörmland uppfyller inte vårdgarantin. Visserligen har vissa delar förbättrats, men landstinget har fortfarande svårigheter att behandla patienter inom vårdgarantins 90 dagar. Det visar siffror för september, uppger landstinget.

Under den första månaden då den sörmländska vården gått på 90 procent efter den kapacitetsanpassning som beslutats av fullmäktige, fick 81 procent av patienterna besöka den specialiserade sjukhusvården inom 90 dagar.

Det är en förbättring jämfört med förra året då siffran för september var 74 procent men fortfarande under rikssnittet som är 84 procent.

När det gäller behandlingar, exempelvis operation, har resultaten också förbättrats jämfört med förra året men de är fortfarande låga.

65 procent fick behandling inom 90 dagar under september i år jämfört med 59 procent 2010.

Resultat, enligt landstinget:

Andelen patienter som får tid hos specialist inom 90 dagar eller kortare under september 2011: 81 procent. Samma period 2010: 74 procent.

Andelen patienter som får behandling inom 90 dagar eller kortare under september 2011: 65 procent. Samma period 2010: 59 procent.