Eskilstuna

Nej till Islamiska skolan

Skolinspektionen säger nej till att föreningen Islamiska skolan får starta grundskola i Eskilstuna. Inspektionen pekar på en rad brister i ansökan och anser att föreningen inte har förutsättningar att bedriva skolverksamhet.

Inspektionen ifrågasätter budgeten, om föreningen kommer att få det antal elever den ansökt om och om föreningen har lokaler på gång.

Islamiska skolan har också sagt att den kommer att arbeta efetr samma modell som Römosseskolan i Göteborg, som fått kritik för allvarliga brister och Skolinspektionen ifrgasätetr om föreningen har förutsättningar att bedriva skolverksamhet enligt de regler som gäller.

Föreningen hade ansökt om att få starta förskola, grundskola årskurs 1-6 och fritids, men Skolinspektionen har en rad invändningar.