Eskilstuna

Utbildning ska förbättra företagsklimatet

Eskilstuna kommun satsar på att förbättra företagsklimatet genom utbildning som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket. Utbildningen "Förenkla helt enkelt", som startade igår, riktar sig till personer inom kommunen som på olika sätt har kontakt med näringslivet.

Utbildningen ska ge kommunens medarbetare verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning.

Detta ska bland annat snabba på handläggningsrutiner för att underlätta för företagarna.