sörmland

Få landsting granskar journaler systematiskt

Bara hälften av landstingen har infört systematisk journalgranskning sedan metoden infördes i Sverige 2008. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Antalet vårdskador som upptäcks genom att personalen själv rapporterar avvikelser är betydligt färre än de som kan upptäckas genom en rutinmässig genomgång av utvalda journaler. Men ändå har alltså endast hälften av Sveriges landsting infört systematisk journalgranskning.

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att alla landsting inför metoden som ett led i att minska antalet vårdskador.

Både Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett uppger man kommer inrätta "strukturerad journalgranskning" under hösten.