nyköping

Kritik mot för stora barngrupper

1:12 min

Barngrupperna på fritidshemmen blir på många håll större. På Berghammarskolan säger pedagogerna att de tycker att fritidshemmen blivit ett ställe för barntillsyn snarare än en pedagogisk verksamhet.

Fritidspedagogerna på Berghammarskolan i Nyköping tycker att fritidshemmen blivit ett ställe för barntillsyn snarare än en pedagogisk verksamhet.

– Skolverket säger att fritidshem med pedagoger kräver pedagoger som hinner se och stötta varje individ i gruppen. Det är omöjligt om gruppen är för stor. Det går inte idag, säger fritidspedagogen Lisa Bonder.

Det blir många sömnlösa nätter säger Lisa Bonder som arbetar som fritidspedagog på Bergshammarskola i Nyköping kommun. Hon tycker att hon inte får chansen att arbeta professionellt, eftersom det helt enkelt inte finns tid till det.

Fritids har blivit ett ställe för barntillsyn än pedagogisk verksamhet säger kollega Berit Söderström.

– Verksamheten går mer mot barntillsyn än pedagogisk verksamhet.

Kommunen har bestämt att alla barn som går i årskurs 1-4 ska få plats på ett fritidshem, men för det behövs det större lokaler och fler personal säger

Margareta Nordström som också arbetar som fritidspedagog på Bergshammarskola.

På Bergshammarskolan är de fyra fritidspedagoger med en grupp på 74 barn med olika åldrar och det gör att erbjuda rätt verksamhet säger Hilde Godtlibsen som arbetar som fritidspedagog på Bergshammarskola.

– Barnen är missnöjda och det finns inte vuxna som ser dem. Vi måste ständigt sänka ribban.

Hilde Godtlibsen tycker att det borde finnas ett tak för hur många barn det bör finnas i en grupp.